RICHARD BRIXEL ART FOUNDATION

Till minne av Richard Brixel (1943 – 2019)

Richard Brixel Art Foundation bevarar och visar Richard Brixels konstnärliga arbete och organiserar guidade turer på Brixelgården Museum – konstnärshemmet, museet och skulpturparken som Richard har byggt.

In memory of Richard Brixel (1943 – 2019)

The Richard Brixel Art Foundation preserves and displays the artistic work of Richard Brixel and also organizes guided tours at Brixelgården Museum – the artist home, museum and sculpture park that Richard has built.